Om Båtforening

Litt om historien bak og dagligliv i Ytre Hafrsfjord Båtforening (YHB).

YHB ligger i ytre del av Hafrsfjord og tilhører Stavanger kommune.

 

Historie.

YHB ble startet ved at noen entusiaster i 1967 sammenkalte til allmøte på skolen for å lufte saken og logge interessen. Det var 67 som meldte seg så interessen var stor. Entusiastene kunne skaffe overskuddsmasse fra grunnarbeid i forbindelse med boligbygging i området og denne massen ble starten på moloen. Med beliggenhet inne i Hafrsfjorden er dette en lun og god havn.

I mange år var det også opplæring i seiling men her var nok ikke entusiasmen like stor i den oppvoksende generasjon så dette tok etter hvert slutt. Men aktivitet har det vært og er både med seil- og motorbåter. Mest motorbåter da seilerne har mastehøyde begrensning ved passering under Hafrsfjord bru. Idag har vi 150 båtplasser hvor av alle er utleid og noen på venteliste for båtplass. Det drives også en del utleie av vinterplasser/sommerplasser etter som noen båteiere tar båten på land vinterstid og andre tar båten til hytta eller hva det måtte være på sommerstid. Dette er med på å styrke foreningens økonomi og letter tilgangen for andre, for eksempel de på venteliste. 

I starten lå båtene på svai i havna. Etter hvert som moloen ble ferdigstilt, ca. 220 meter lang, noen båter ligge med baugen inn til steinfyllinga og akterfortøyning. Da det senere ble anlagt flytebrygge, midt i havna, fikk alle båtene tilgang til bryggeplass. Flytebrygga hadde ikke utliggere så her ble det også akterfortøyning med baugen inn til brygga. Siste del av 80-tallet kom det trebrygge langs moloen, bygd på dugnad, og en bedre båthverdag. Så var tiden inne for å investere i utliggere både på molo og flytebrygge.

Fasiliteter.

Båtslipp for båter opp til 6 tonn kom også på plass tidlig på 80-tallet. Den ligger et stykke utenfor havna, noe som gir oss noen praktiske utfordringer, men det går seg til. Vi er for tiden i ferd med å fornye slippen med ny skinnegang og renseanlegg for spylevannet og øker båtvekten til 8 tonn. Utsettingsrampe for båter på tilhenger har vi inne i havna. 

Så tidlig på 90-tallet ble det bygging av klubbhus. En milepel for foreningen som frem til da hadde levd i private hjem og- eller leide lokaler.  Her har vi et lite tekjøkken for kaffetrakteren, noen medlemmer som møtes på formiddagen for en drøs samt foreningens møtevirksomhet.

I samme periode ble det også anlagt servicebrygge ytterst på moloen. Der er det dieselfylling for  medlemmene, i båtforeningens regi, samt miljøstasjon for mottak av farlig avfall som spillolje, filter, filler etc. I senere år har vi også satt opp noen redskapsboder langs moloen for utleie til medlemmene. Etter luktene å dømme, rundt noen boder, er det noen ivrige hummerfiskere blant oss. Utenom hummerfiske er det mye aktivitet på hobbyfiskefronten med teiner, ruser, garn og snøre.

Medlemsinnsats/dugnad.

Med den byggeaktiviteten som har vært fra den spede begynnelse og opp gjennom, og med det vedlikeholdet som kommer med årene så har det blitt til dels mye  dugnadsarbeid på medlemmene.  Dugnadsviljen har totalt sett vært stor og god. Vi har ikke tall på hvor mange dugnadstimer som er lagt ned, men det er nok titusenvis.  En slik dugnadsånd vi gjerne vil beholde også i fremtiden, da den fremmer både samholdet, sikrer økonomien og det rent sosiale i foreningen. 

 

 

Joomla templates by a4joomla