Avfalls- og beredskapsplan for YHB

Avfalls- og beredskapsplan i Ytre Hafrsfjord Båtforening (YHB)

 

Intensjon

Havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal til enhver tid bære preg av orden.

Behandling av avfall skal gjennomføres i samsvar med avfallsplanen til YHB. Det avfall som omtales i denne avfallsplanen er avfall som er relatert til drift av båthavn samt båtbruk.

 

Medlemmer av YHB er pliktig til å lese den avfalls- og beredskapsplanen for å behandle avfall på en riktig måte. Planen er slått opp på infotavlen og ligger ute på YHB sin hjemmeside:

 

www.yh-batforening.no

 

Medlemmer skal ta hensyn til miljø og omgivelser. Dette kan blant annet gjøres ved å velge produkter som er minst mulig til skade for miljøet samt å tenke over hvordan hver enkelt behandler sitt søppel.

 

Ansvarlig

Ansvarlig for utarbeidelse, oppdatering og oppfølging av avfallsplanen er det sittende styret i YHB. Formann er havnens miljøansvarlige.

YHB tar utelukkende ansvar for spillolje, filter og kluter/filler. Øvrig avfall deponeres ved kommunens miljøstasjoner og mottaksordninger.

 

 

Avfall fra spyling og rengjøring av båter

 

YHB har ikke oppsamlingsløsning for vann fra utvendig rengjøring. Det henstilles til båteier å begrense spyling til fjerning av slim, skjell og rur, samt å velge bunnstoff hvor ikke overskytende havner i sjøen ved rengjøring. Spyling i den hensikt å fjerne gammelt bunnstoff anses som skraping/sliping.

 

Avfall fra skraping og sliping av bunnstoff

 

Ved skraping, sliping og annen fjerning av bunnstoff skal det legges presenning/oppsamlingsduk under båten og ellers settes inn tiltak for å unngå spredning av slipestøv. Ved sliping skal det så langt det er mulig benyttes slipemaskin koblet direkte til støvsuger.

 

Utvendig sliping er i YHB ikke tillatt når båten ligger på vannet dersom det kan belaste miljøet og omgivelsene.

 

Avfall i sjøen

Avfall skal ikke dumpes på sjøen i havneområdet. Dette omfatter olje og kjemikalier, husholdningsavfall, utrangert utstyr og alle andre former for avfall.

Ved løpende vedlikehold av båt som ligger i sjøen skal det brukes kjemikalier som er minst mulig miljøbelastende. Tømming av båttoalett/septiktank skal ikke forekomme i havnen.

 

Prosedyre for samråd med brukere, avfallshåndterer og andre berørte parter

 

Følgende aktuelle samråd om avfallsspørsmål i YHB er etablert:

Mellom Ytre Hafrsfjord Båtforening og Henriksen Oljetransport

 

Ved akutt utslipp av olje eller drivstoff i sjøen skal det lokale oljevernberedskap varsles på telefon 110.

Havnesjef/formann skal også kontaktes.

 

Website online

Vi er stolte av å presentere vår nye web-side. Fint om dere gir oss tilbakemelding og forslag til forbedringer.

Din adminstrator.

Joomla templates by a4joomla