Årsmøte og kontingenter 2019

Created on Friday, 06 February 2015 15:25
Last Updated on Saturday, 16 March 2019 16:35
Written by Bjørn Staale Jenssen
Hits: 2218

Årsmøtet i YHB ble avholdt 4. mars 2019, se meny - Årsmøte for referat.

Kontingent alle på søkerlisten, forfall 22 mars 2019.

Årskontingent medlemmer med fast båtplass, forfall 29 mars 2019.

Viktig at medlemmer og søkere sender oss oppdaterte kontaktdetaljer, herunder adresseendring, e-post og mobil.